facebook tracking

Teamledare Mekanik / Lead Mechanical Technician

We have just started - the sky is the limit for what we can do to innovate the traditional boat industry. Of course you want to be part of the future - come join us!

Scroll down for an English version of the ad…

Efter 4 år av intensivt design- och utvecklingsarbete startade vi på Candela vår serieproduktion av båtar i slutet av 2018. Under våren och sommaren 2019 levererade vi de första båtarna till våra kunder. Under hösten skalar vi upp takten i produktionen och vi vill därför rekrytera fler passionerade och talangfulla medarbetare.

För närvarande är vi 24 personer, vi håller till vid Gåshaga på Lidingö i Stockholm. Som team är vi diversifierade, vi har 11 nationaliteter och olika specialistområden från elektronikdesign till kompositlaminering. Gemensamt är att vi alla älskar- och arbetar fokuserat inom våra olika områden, men vi värdesätter också en bra balans med livet utanför Candela. Att vara schyssta och respektera varandra är nyckeln – jobbet är ibland krävande, men det ska vara roligt! Candela är ett grymt ställe att arbeta på. Och vår produkt är nästan orimligt cool.

Som Teamledare för Mekanikteamet kommer du:

 • Arbeta i den mekaniska verkstaden med montering av egendesignade mekaniska komponenter.
 • Arbeta i båtarna med installation av mekaniska komponenter.
 • Säkerställa att tidplanen för den mekaniska montering hålls genom att vara strategisk i termer av prioritering av uppgifter och fördelning av arbete inom gruppen och flagga för potentiella utmaningar i god tid.
 • Ha en nära dialog med övriga teamledare inom elektronik, komposit och montering.
 • Driva arbete med ständiga förbättringar i termer av kvalitet, tid och process inom mekanikteamet.
 • Vara med och bidra till ett öppet arbetsklimat och gott samarbete i gruppen och med övriga medarbetare.
 • Ge förutsättningar för ditt team att ha kul på jobbet genom att säkerställa välorganiserat arbete, rent och snyggt i mekanikverkstaden och att relevanta verktyg och arbetsutrustning finns tillgänglig.
 • Du känner dig motiverad att bli en del av ett team som brinner för att skriva historia genom att vara världens första tillverkare av eldrivna fritidsbåtar med bärplansteknik.
 • Du har en hel del erfarenhet av- och kunskap om ett brett spektrum av mekaniska system, specifikt inom finmekanik så som transmissionssystem.
 • Du arbetar metodiskt och fokuserat även i perioder av högt arbetstempo.
 • Du har yrkesstolthet och arbetar välstrukturerat.
 • Du är bra på problemlösning och har förmåga att prioritera och hantera flera olika arbetsuppgifter.
 • Du tycker om att interagera med människor med olika typer av bakgrund och erfarenheter och har förmåga att motivera och uppnå resultat genom samarbete med andra.
 • Du tycker att produkten vi jobbar med är riktigt cool.

Vi hoppas att:

 • Du känner dig motiverad att bli en del av ett team som brinner för att skriva historia genom att vara världens första tillverkare av eldrivna fritidsbåtar med bärplansteknik.
 • Du har en hel del erfarenhet av- och kunskap om ett brett spektrum av mekaniska system, specifikt inom finmekanik så som transmissionssystem.
 • Du arbetar metodiskt och fokuserat även i perioder av högt arbetstempo.
 • Du har yrkesstolthet och arbetar välstrukturerat.
 • Du är bra på problemlösning och har förmåga att prioritera och hantera flera olika arbetsuppgifter.
 • Du tycker om att interagera med människor med olika typer av bakgrund och erfarenheter och har förmåga att motivera och uppnå resultat genom samarbete med andra.
 • Du tycker att produkten vi jobbar med är riktigt cool.

---------------

After four years of intense design and development work, Candela kicked off serial production at the end of 2018. We have now delivered the first batch of boats to customers – super exciting! – and during the fall we’ll start scaling up production. For that effort we want to recruit a number of passionate and talented team members.

We are currently 24 people based in our Gåshaga facility on Lidingö, growing fast. As a team we are very diverse, covering 11 nationalities and specialties ranging from electronics design to composite lamination. We love and are 100% focused on what we do, but are at the same time conscious about finding an acceptable balance with our lives outside Candela. And being good to each other is key – work is hard but should be fun. Candela is a great place to work. And an insanely cool Product.

As the Lead Mechanical Technician, you will

 • Work in the mechanical workshop with pre-assembly of in-house designed mechanical components.
 • Work in the boats with installation of mechanical components.
 • Ensure that mechanical assembly production plan is held by being strategic in terms of task prioritisation and team planning, flagging potential challenges in due time.
 • Keep a close dialogue with the other discipline team leads; electrical, composites and boat assembly.
 • Drive continuous improvement activities in quality, cycle times, cost reduction and process improvement.
 • Develop an open atmosphere of team work and cooperation.
 • Ensuring that your team’s work tasks are pleasant to execute by ensuring the work place is well organised, tidy and that suitable tooling is available. 

 Our hope is that:

 •  You are eager to be part of a team dedicated to write history, being the world’s first producer of electrical powered hydrofoiling leisure boats.
 • You have quite a lot of experience and knowledge in working with a wide range of mechanical systems, more specifically within finer mechanical systems such as transmission systems.
 • You enjoy leading and interacting with people with a wide range of backgrounds and experience and have the ability to motivate and achieve results through others.
 • You take pride in your work by being organised and well structured.
 • You have the ability to stay thorough and focused even in a high paced work environment.
 • You have strong problem-solving skills and the ability to prioritise work and manage multiple tasks.
 • You think the product we are developing and producing is really cool. 

 

You are welcome with your application in either English or Swedish. We are looking forward to hear from you!

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Some of your colleagues

Lidingö

Värdshusvägen 1
181 66 Lidingö Directions

As a team we are very diverse, covering 11 nationalities and specialties ranging from electronics design to composite lamination. We love and are 100% focused on what we do, but are at the same time conscious about finding an acceptable balance with our lives outside Candela. And being good to each other is key – work is hard but should be fun. Candela is a great place to work. And an insanely cool Product.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor