Lackerare / Painter

Scroll down for an English version of the ad…

Efter fyra års intensiv design- och produktutveckling har vi dragit igång serietillverkning av världens första eldrivna bärplansbåt. I samband med att tillverkningstakten ökar så har vi tagit beslut om att införskaffa en egen lackeringsanläggning. Till denna nya lackanläggning behöver vi en erfaren lackerare.

Ditt arbete kommer i huvudsak bestå av:

  • Slipning, spackling, lackering och gelcoatering av hela båtar i kolfiber, enskilda däck eller skrov i kolfiber samt mindre komponenter i kolfiber.
  • Ta fram och ge förslag på val av lack och gelcoat, metodik och rutiner för lackeringsarbetet.
  • Huvudansvar för- och underhåll av lackeringsanläggningen.
  • Andra uppgifter inom båttillverkning kan komma att bli aktuella, såsom monteringsarbete och tillverkning av kolfiberkomponenter.

Vi ser framför oss att du tidigare har haft en central och ledande roll i en lackeringsverksamhet. Utöver erfarenheten har du ett intresse för praktiskt arbete och du gillar att vara en del av verksamhet med högt tempo och snabba beslutsvägar.

Du kommer att jobba i ett multinationellt team där vi huvudsakligen kommunicerar på engelska.

Ansökningar behandlas löpande. Skicka ansökan på antingen svenska eller engelska.

---

After four years of intense design and development work, we have kicked off serial production of the world’s first electrical hydrofoiling boat. With increased production speed we have decided to get our own paint booth and are now looking for an experienced painter

Your work will mainly consist of:

  • Grinding, plastering, painting and gel coating of whole boats in carbon fiber, decks and hulls in carbon fiber and other, smaller components in carbon fiber.
  • Search for and give suggestions on paint and gelcoats, methods and processes for the paintwork. 
  • Main responsible for- and maintenance of the paint booth.
  • Other tasks within boatbuilding, such as mounting and production of carbon components.

We expect that you are an experienced painter, maybe you have a previous position in the car- or boat industry. In addition to the work experience you have a personal interest in practical work and you enjoy being part of a team with high work pace and fast decisions.

You will work in a multinational team where we mainly communicate in English. 

Applications are handled continuously. You are welcome with your application in either English or Swedish. 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Some of your colleagues

Lidingö

Värdshusvägen 1
181 66 Lidingö Directions

As a team we are very diverse, covering 11 nationalities and specialties ranging from electronics design to composite lamination. We love and are 100% focused on what we do, but are at the same time conscious about finding an acceptable balance with our lives outside Candela. And being good to each other is key – work is hard but should be fun. Candela is a great place to work. And an insanely cool Product.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor